Hopp til innholdet

KFUMs årshjul

MånedOppgaveAnsvarlig
SESONGSTART
AugustMinne lagene om høringsfrist  terminlisterDaglig leder
 Fordele kiosktjeneste neste halvårDaglig leder
 Sjekke tilganger til SA, TA og KADaglig leder
 Planlegge lagledermøteDaglig leder
 Minne om lisensbetalingDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Lage møteplan for sesongen – styremøter. lagledermøter – trenermøterDaglig leder sammen med styret
 Etablere plan for kursing av klubbens trenere/dommere kommende sesongSportslig Utvalg
 Kurs live reporting/sekretariatSportslig Utvalg
 Avklare dommere/dommerkontraktDaglig leder
 Arrengere åpen dag for nye lagBarneidrettsansvarlig/Lagledere
 Klubb tur til Dyreparken Cup – xxx augustArrangementsutvalget
 Sesong kick off for ledere – klubbens sportslige ambisjoner (sosial ramme)Arrangementsutvalget
 Bestille nye drakter – skal være levert medio september senestMaterialforvalter
 Innmelding tilleggsbestillinger fra lagMaterialforvalter
 Oppdatere disponenter på alle lagkonto Økonomiansvarlig
 Fordele klubbstyrte dugnadsprosjekter til lageneArrangementsansvarlig
   
SeptemberInformasjonsskriv til alle lag – klubbens regler for renhold, oppbavaring av utstyr, mentorordningerDaglig leder
 Terminlistene offentliggjøres / Minne om frist for «gratis» omberamming av kamperDaglig leder
 Sikre at alle laglederes/trenere har levert politiattestDaglig leder
 Sikre at all betalte trenere har signert trenerkontrakt for sesongenSportslig leder
 Sikre informasjon til nytt lag/ledere ift i forhold til arrangering av miniturneringerBarneidrettsansvarlig
 Styret ber om å bli invitert til foreldremøter i alle lagDaglig leder
 Avhold lagledermøteDaglig leder
 Arrangere fotografering av alle lagDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Få bekreftet medlemsoversikt per lag i klubbadminDaglig leder
 Bekrefte  «Ren Utøver» for Bring lagStyreleder
 Delta på regions Sørvest lagsmøteStyreleder/Sportslig leder
 Arrangere obligatorisk førstehjelpskurs for trenere og lagledere i klubben/gjennomgå hjertestarter mmSportslig Utvalg
 Avholde trenermøteSportslig Utvalg
 Foreldremøte nye lag/nye lagledere – slik fungerer KFUM HåndballBarneidrettsansvarlig
 Sjekke at alle spillere har betalt lisensenLagledere
   
OktoberOrganisere/dele ut lotteriArrangementsansvarlig
 Evt. søke Stavanger Kommune om tilskudd til adm stillingDaglig leder
 Sende ut krav om medlemskontingent + treningsavgiftDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Informere 15 års laget om Haugsgjerd avtalen – knytte kontakt oppmann – HaugsgjerdDaglig leder
 Minihåndballmøte/Kurs – regionBarneidrettsansvarlig
   
NovemberFølge opp kontingent innbetaling/purringDaglig leder
 Informere om lisensbetaling for de som fyller 13 år etter 1.1/registrere spilerne i SADaglig leder
 Fotografering av lageneDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Avholde trenermøteSportslig Utvalg
 Arrangere Klubbkveld med utstyrsleverandørMaterialforvalter
DesemberPurring utestående kontingent/treningsavgift – engasjere oppmennDaglig leder
 Minne om frist for «gratis» omberamming av kamperDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Sjekke klubbens utstyr – antall og tilstand  og klargjøre for neste sesongDriftsleder
 Frist budsjettinnspillStyret
 Sportslig evaluering av sesongen så langt –  tiltak neste halvår – sportslig utvalg møter styretSportslig Utvalg
 Status arrangementer og planer for neste halvår – orientering til styretArrangementsutvalget
 Status markedsaktiviteter – og planer for neste halvår – orientering til styretMarkedsutvalget
  Sende inn medlemsliste til KFUK-KFUM Daglig leder
JULEFERIE
   
 Januar  Valgkomiteen kalles innDaglig leder
 Planlegge ferdigstillelse av årsmelding og regnskap – sette frist årsmelding fra lageneDaglig leder
 Klargjøre for påmelding til Beach – ProfixioDaglig leder
 Planlegge lagledermøteDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Lage møteplan for sesongen – styremøter. lagledermøter – trenermøterDaglig leder samen med styret
 Fastsette dato årsmøteStyret
 Fastsette dato årsfestStyret
 Fastsette dato sommeravslutning for ledereStyret
 Godkjenne forslag til budsjett for kalenderåretStyret
 Valgkomiteen avklarer om folk tar gjenvalg /søker nye kandidater til styret, valgkom, revisorValgkomiteen
 Fordele klubbstyrte dugnadsprosjekter til lageneØkonomiansvarlig
 Frist påmelding til Kongeparken Cup Lagledere
Årsrapport til KFUK-KFUM (frist 20. januar)Styreleder
   
 Februar Klargjøre søknad driftstilskudd Stavanger KommuneDaglig leder
 Lage forslag til årsmeldingDaglig leder
 Klubbdugnaden – kommunisere produkter, priser og tidsfrister til lageneArrangementsansvarlig
 Klubbdugnaden – ta i mot bestillingerArrangementsansvarlig
 Årets KÅFÅ – be om  kandidater – friste tidlig mars Daglig leder
 Styret ber om å bli invitert til foreldremøter i alle lagStyret
 Avholde lagledermøteDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Informere tidligere deltakere/på FB om at påmeldingen er åpnet for KFUM BeachDaglig leder
 Planlegge årsmøteStyret
 Klargjøre innkallelse til årsmøteStyret
 Godkjenne forslag til årsmelding og regnskap Styret
 Foreløpig årsmelding til Ynglingens årsmøteStyret
 Klubbens sportslige ambisjoner for neste sesong /oppdatert sportslig plan- SU møter i styretSportslig Utvalg
 Avholde trenermøteSportslig utvalg
 Beslutte produkter og pris for klubbdugnadenArrangementsutvalget
 Forslag til nye styremedlemmer / valgkomitee /kontrollkomiteValgkomiteen
   
MarsKlargjøre samordnet rapport til Norges IdrettsforbundDaglig leder
Søke om anleggstilskudd (15. mars)Daglig leder/driftstyret
 Informere lagene om opplegg for Dyreparken Cup/Troll cupDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Gjennomføre årsmøteStyret
 Velge Årets KåfåStyret
 Finne lagleder/trener for nye lagBarneidrettsansvarlig/Sportslig Utvalg
 Gjennomføre klubbdugnadenArrangementsutvalget
 Gjennomgå opplegg for Beach turneringen – Arrangementsutvalget møter styretArrangementsutvalget
   
AprilPåmelding av lag til neste sesongDaglig leder/sportslig leder
 Frist samordnet rapportering/oppdatere styre og sjekke tilganger i SA, TA, KA
Daglig leder (30. april)
Daglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Klubbleder møtet med regionen – Forbund/regionsakerStyret
 Konstituering av styretStyret
 Erfaringsoverføring mellom utgående og inngående styremedlemmerStyret
 Gjennomgang av klubbhåndboka/klubbens retningslinjer/årshjulet for nytt styreStyret
 Forberede oppstart av nye lagBarneidrettsansvarlig/lagleder
 Sikre trenere for alle lag til nest sesongSportslig Utvalg
 Avholde trenermøteSportslig Utvalg
 Planlegge årsfesten i maiArrangementsutvalget
 Frist påmelding av lag til Dyreparken Cup/Troll cup – KFUMs klubbturneringLagledere
   
SESONGSLUTT
   
MaiMinne lagene om å behandle forslag til puljeoppsettDaglig leder
 Kalle inn til styremøteDaglig leder
 Minne om at høringsutkast pulje- og avdelingsoppsett offentliggjøresDaglig leder
 Søke om halltid fra kommunenDaglig leder
 Fastsette dato for kick off for ledere – høstenStyret
 Planlegge kurs i MinIdrett – SportsAdmin – tilgangerSportslig utvalg
 Planlegge oppstart/ rekruttering av nye lagBarneidrettsansvarlig/Lagleder
 Drakt opptelling/refordeling før neste sesongMatrialforvalter
 Årrangere årsfest for spillerArrangementsutvalget
 Sesongavslutning for ledereArrangementsutvalget
 Gjennomgang av Beach opplegget i styretArrangementsutvalget
 Utbetaling av lagleder/trenergodtgjørselØkonomisansvarlig
 Frist påmelding KFUM BeachLagledere
   
JuniKalle inn til styremøteDaglig leder
 Sjekke klubbens utstyr – antall og tilstand  og klargjøre for neste sesongDaglig leder
 Revidere klubbens retningslinjer/oppdatere klubbhåndbokenStyret
 Inngå ny dommerkontrakt for neste sesong (hvert andre år)Sportslig utvalg
 Følge opp planleggingen for neste sesongSportslig Utvalg
 Sportslig evaluering av sesongen  –  plan neste halvår – sportslig utvalg møter styretSportslig Utvalg
 Sjekke drakter/materiell mtp behov for neste sesongMaterialforvalter
 Gjennomføre Beach turningenArrangementsutvalget
 Avklare reise, overnatting og klubbens reiseleder til Dyreparken CupArrangementsutvalget
 Status arrangementer og planer for neste sesong – orientering til styretArrangementsutvalget
 Status markedsaktiviteter – og planer for neste sesong – orientering til styretMarkedsutvalget
 Frist påmelding Sandnes Sparebank CupLagledere
   
SOMMERFERIE