Hopp til innholdet

4 lagleder rollen og ansvar/Laglederoversikt

Lagleder er ansvarlig for den ikke sportslige driften av laget, og er kontaktledd ift styre, sportslig utvalg og daglig leder. 

Lagleder er ansvarlig for 

 • at alle spillere/trenere/andre på laget er registrert i ”MinIdrett”, og sørge for at personer som slutter umiddelbart blir slettet fra melemsregisteret. 
 • å kontrollere at alle spillere på laget har betalt lisens (fra fylte 13 år) og medlemskontingent
 • påmelding av laget til serie og turneringer
 • all dialog med materialforvalter ift laget behov for utstyr og drakter
 • å sette opp vaktlistene til sekretariatet ved kamparrangement. og sørge for nødvendig opplæring
 • innmelding av kampresultater (hjemmekamper) umiddelbart etter kampslutt til regionen.
 • ved omberamminger/kampendringer, å kontakte motstanders lag / leder og sørge for korrekt saksbehandling i.h.h.t. regelverket.
 • å organsiere turneringsdeltakelse og spillerlogsitikk sammen med trenere
 • å arrangere spillermøter og miljøkvelder for spillerne
 • å inspirere spillerne til å delta på Ynglingens samlinger før jul og påske.
 • å være bindeledd mellom foreldre og trenere 
 • å sikre at foreldregruppen engasjeres i lagets arbeid og arrangere min 2 foreldremøter hver sesong
 • organisere laget inntektsskapende arbeid (dugnader, kiosk, etc), og fordeling av oppgaver mellom foreldrene.
 • gjennomføringen av klubbens faste dugnader og lotterier for sitt lag.
 • disponering av lagskontoen og regsnskapsførsel iht klubbens retningslinjer. 
 • å utarbeide laget årsrapport som leveres til daglig leder i god tid før årsmøtet sammen med kampprotokoller. 
  Mal-Årsrapport.docx
 • stille på klubbens oppmannsmøter på vegne av laget
 • at alle ledere knyttet til laget har godkjent POLITIATTEST.
 • å organsiere evt underutvalg for å løse definerte oppgaver
LagOppmannMailTelefon
  
Jenter 07Anita Målandaetm@equinor.com99492691
Jenter 08Randi Trøenrandi.troen@hotmail.com41543534
Jenter 09Eli Loknaelilokna@gmail.com92641631
Jenter 10Cathrine Enoksencathyenox@yahoo.com 97517163
Jenter 11Stine Imslandstineimsland@gmail.com95244097
Jenter 12Eirik Huuseirik.huus@gmail.com91518152
Jenter 13Svend Vihovdesvend_vihovde@hotmail.com41467397
Jenter 14 Silje Vågensilje.vagen@hotmail.no40733444
Jenter 15 Karianne M. Hagen   kmoennich@hotmail.com  90536346
Jenter 16Benedicte Titlestadtbened@hotmail.com95877650
Jenter 17Trine Haave Andreassenandreassen.trine@gmail.com91662951