Hopp til innholdet

8 Dugnader og loddsalg

Loddbøker

Alle klubbens medlemmer er forpliktet til å bidra når KFUM Håndball selger loddbøker. Inntekten fra dette lotteriet går til dekning av utgifter ifb drift av klubben. Klubben belaster hvert enkelt lag verdien av loddbøkene ved forfall. Lagleder er ansvarlig for å kontrollere at antall tildelte loddbøker er korrekt og at det er dekning på konto ved forfall.

KFUM Håndball dugnader

Styret i KFUM Håndball arrangerer hvert halvår dugnadssalg. Hver spiller må selge et minimumskvantum. Fortjeneste på salg utover fastsatt minimumskvoten tilfaller laget.

Klubben belaster hvert enkelt lag verdien av dugnadsaktiviteten ved forfall. Lagleder er ansvarlig for at det er dekning på konto ved forfall.

Lagdugnader

De enkelte lagene kan også arrangere dugnader der inntektene i sin helhet tilfaller laget.