Hopp til innholdet

Regler for utenlandsturer

Styret er overordnet ansvarlig for at enhver tur blir organisert på en forsvarlig måte og at spillernes sikkerhet ivaretas. Klubben har derfor etablert følgende regler for deltakelse i  turneringer utenlands:

  • Laget skal i god tid i forkant av turen orientere styret om hvordan de planlegger å organisere turen, med særlig fokus på regler for oppførsel og hvordan en tenker å organisere voksentilsynet. 
  • Laget skal levere deltakerliste til styreleder med relevant spillerinformasjon (navn på spiller, foresatte, telefon) seneste 1 uke før avreise – lagledelse skal ha listen med på turneringen 
  • En ansvarlig reiseleder skal være utpekt før avreise. Reiseleder er ansvarlig for at klubbens bestemmelser for utenlandsreiser følges.
  • Sikkerhet skal tilleggs stor vekt ved valg av buss og andre transportmidler.
  • Spillere under 18 år skal sove sammen med eller under forsvarlig tilsyn av voksne.
  • Ved ankomst overnattingssted skal reiseleder sikre at alle deltakerne på turen får informasjon om rømningsveier og mønstringssted.
  • Klubbens reiseregelskjema for oppførsel (vedlagt) skal signeres av alle spillere før avreise. Spiller som bryter disse reglene kan – etter å ha blitt gitt en advarsel – bli hjemsendte på egen regning.
  • Oppmann er ansvarlig for at alle voksne som skal overnatte med spillere under 18 år kan fremvise godkjent politiattest.
  • Trenere og støtte-apparatet skal ikke nyte alkohol når de er sammen med utøverne.

Klubben oppfordrer lagene til å minimere egenandelene til spillerne ved å forsøke å finansiere minst 50% av kostnadene for spillerne via dugnadsinnsats. 

Ordens-og-oppforselsregler