Hopp til innholdet

Retningslinjer for hospitering av spillere

Klubben ønsker at lagene skal legge forholdene til rette for hospitering av spillere mellom aldersklassene – hensikten er å gi en ekstra utviklingsmulighet til de som er klare for dette. For at dette skal fungere bes trenere på de enkelte lag sørge for følgende:

  1. Trenere i hvert årstrinn legger til rette for at laget i aldersklassen under kan disponere tre plasser på treningene. Ved nærmere avtale kan man bli enige om at det skal være flere enn tre plasser.
  2. I egen spillergruppe identifiserer trenerne de spillerne som er klare for å trene sammen med aldersklassen over. Husk at dette skal være en positiv opplevelse for de som skal spille med de som eldre, og at det neppe er noe som passer for mer enn et fåtall av spillerne. Det er ikke ment som en ordning der alle skal inngå.
  3. Ta kontakt med laget i aldersklassen over og be om å få etablert hospiteringsordningen og sørg for god dialog mellom trenerne på de ulike årsklassene. Etterhvert kan det være naturlig at spillere som hospiterer også deltar på kamper sammen med laget i aldersklassen over og er en del av kamptroppen på lik linje med spillere i årsklassen over. 
  4. Spillere skal i utgangspunktet spille fast for lag i egen årsklasse. Unntaksmessig, hvis det foreligger særlige sportslige eller sosiale grunner kan Sportslig Utvalg ved sportslig leder, i samråd med trenere for de involverte lagene, godkjenne permanent overgang til andre årskull.