Hopp til innholdet

13 Andre inntekter – støtteordninger

Offentlige / private støtteordninger

Markedsutvalget er ansvarlig for å søke på slike tilskuddstyper på vegne av klubben. 

Støtteordninger – lag
Lagene kan også selv søke på ulike støtteordninger, og da tilfaller inntektene laget. Lagleder er ansvarlig for å søke på slike ordringer.

Daglig leder/Markedsutvalget leder må informers om evt slike søknader i forkant for å unngå at lag og klubb konkurrerer om samme midler.