Hopp til innholdet

Sekretariat

For samtlige kamper, med unntak av aktivitetsserien, må laget sørge for 2 voksne personer til sekretariatet. Sekretariatansvarlig skal ha ansvar for

  • Sørge for å låse opp hallen.
  • Plassering av mål og innfestning av disse.
  • Bag med utstyr blir låst ut til de som skal sitte i sekretariatet.
  • Klokker, fløyte, dommerregninger, Ipad o.l befinner seg i bagen.
  • Bag med utstyr blir låst inn ved slutt.
  • Kampresultater blir registrert i «live» (ta.nif.no) og kampprotokoller samt dommerregninger innlevert til håndballkretsen. Brukernavn, passord etc er merket på Ipad. 

Oppmøte senest 30 min. før kamp.

Bistå dommerne med kampavvikling

Sørge for at banen er klar til bruk til tiden, og at uvedkommende henvises til tribunen.

Se til at innbyttene går riktig for seg:

Spilleren som er ute på banen må gå av banen før en ny går inn. Dette skal skje mellom midtstreken og den lille streken som er 3 m lenger nede på eget lags banehalvdel.

Er det noen som foretar et feil innbytte skal en bruke hornet på tavlen. Dommeren vil da stoppe kampen og komme bort til sekretariatet. Fortell hva som har skjedd, og hvem som gjorde feilen (spilleren som gikk av banen eller den som gikk inn på banen?). Denne personen vil få en 2 minutts utvisning av dommeren(e).

Føre kampprotokoll

Kamprapporten hentes ut fra MinHåndball. Hvis lagene ikke har lagt inn spillernavn og andre data må dette gjøres før kampstart. 

Sjekk at lagleder A på begge lag har signert spillerstall før kampen starter.

Gult kort: Merkes under Bestrafning i Live

2 minutt: Merkes under Bestrafning i Live

Rødt kort: Merkes for spiller under Bestrafning i Live

Pausen: Avslutt omgang i Live

Når kampen er ferdig: Avslutt omgang og kamp i Live. Sørg for å få signert med kode fra en trener på hvert lag og fra dommere. 

Mer dyptgående forklaring finnes på NHF sine sider: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-handball-live/

TIDTAKER:

Husk å still i kampuret: Trykk riktig idrettsgren og velg riktig tid, deretter ENTER.

PAUSEN:

Trykk RESET-knappen

Ta tiden på pausen

Andre viktige ting:

Før kampen sjekkes spillernes fødselsår. For gamle spillere skal ha gyldig dispensasjon.

Feil innbytte: Tidtaker skal følge med om lagene foretar rett innbytte:

Spilleren som er ute på banen må gå av banen før en ny går inn. Dette skal skje mellom midtstreken og den lille streken som er 3 m lenger nede på eget lags banehalvdel.

Er det noen som foretar et feil innbytte skal du trykke på hornet på tavlen og stoppe tiden. Dommeren vil da stoppe kampen og komme bort til sekretariatet.

Fortell hva som har skjedd, og hvem som gjorde feilen (spilleren som gikk av banen eller den som gikk inn på banen).

Denne personen vil få en 2 minutts utvisning av dommeren(e).

Feil ang. mål. Trykk C knappen og trykk på målknappen som er feil. Trykk deretter C knappen igjen

2 min: trykk på utvisning på tavlen for det laget det gjelder. 

NB! Skriv ned nr på spilleren som har fått utvisningen og hvilket tidspunkt personen skal ut på banen igjen. Dette pga. at dere må vite eksakt rekkefølge på hvem som skal ut på banen, hvis det er flere en 1 person som har utvisning samtidig.

Time Out: trykk på time out-knappen til det laget som har bedt om time out. Tavlen vil da automatisk telle ned og pipe når tiden er ute.

NB! Når alle kampene er ferdige:

Registrer resultaet direkte i «Live» på Ipad.

Uteglemmelse kan medføre bøter til klubben!

Opplæring i sekretariatfunksjonen

Det kan være smart å være forberedt på oppgavene i sekretariatet. Enklest er kanskje å oppsøke og observere en tidligere kamp. Det vil også være mulig å kontakte noen av lederne med kompetanse på dette i klubben.