Hopp til innholdet

2 Medlemskontingent og treningsavgift

KFUM Håndball krever inn medlemskontingent og treningsavgifter gjennom KlubbAdmin basert på medlemslistene som holdes oppdatert på KlubbAdmin av lagets oppmann.

Medlemskontingent vedtas av årsmøtet sammen med budsjettforslag for neste sesong.

  • Alle som deltar på trening eller kamper skal betale medlemskontingent som aktiv.
  • Medlemsansvarlig har ansvar for å kontrollere at kontingenten er betalt.

Alle spillere i KFUM Håndball betaler årlig medlemskontingent på kr. 500 til klubben.

Oppmenn, trenere, dommere og medlemmer av styret betaler årlig medlemskontingent på kr. 100.

Alle spillere i KFUM Håndball betaler årlig treningsavgift som følger:

Jenter        5 årGratis
Jenter     6-8 årkr 600
Jenter   9-12 årkr 800
Jenter 13 – Juniorkr 1300
Senior (damer)kr 1300