Hopp til innholdet

KFUMs sportslige årshjul

August

 • Delta på Håndballalliansen sitt årsmøte med fordeling av treningstid i kommunale haller
 • Videreformidle tilbud om trener- og dommerkurs
 • Terminlistene er klare på nett – få lagledere/trenere/dommere til å se på sine kamper.
 • Introdusere sportsplan for alle trenere
 • Trenerkontrakter
 • Sette opp en plan for utvikling av trenere ( og dommere) i klubb

September

 • Trenermøte/sesong kick-off og informere om sportslig plan i klubben
 • Første møte i sportslig utvalg for sesongen
 • Drøfte erfaringer/endringer i klubbens visjon
 • Drøfte erfaringer/endringer i klubbens kultur
 • Sikre informasjon til nytt lag/ledere og deres oppgaver
 • Barnehåndballtrener, modul 1-4. Påmelding av aktuelle trenere

Oktober

 • Påmelding trener 1, modul 5-12

November

 • Trenermøte
 • Påmelding av lag til serier over nyttår om det er endringer i behov blant lagene i klubben
 • Innspill neste års budsjett
  • opplæring/trenerkurs
  • utstyr

Desember

 • Lisens – betale for de som fyller 13 år etter 01.01.

Januar 

 • Drøfte mal for fordeling av treningstid
 • Drøfte tilbud/påmelding om turneringer
 • Evaluering av sesongen så langt, nødvendige tiltak som må gjennomføres
 • Drøfte søknad om treningstid i kommunale haller
 • Rekrutteringstiltak hvis behov

Februar

 • Trenermøte
 • Planleggingsmøte for sportslig utvalg ift neste sesong
 • Legge frem sportslig plan for neste sesong til styret

Mars

 • Drøfte aktuell påmelding av lag neste sesong
 • Få oversikt ift behov for trenere til neste sesong

April

 • Påmelding av lag til seriespill neste sesong
 • Påmelding av dommere til neste sesong

Mai

 • Påmelding av lag for neste sesong
 • Trenermøte = MinIdrett – SportAdmin
 • Starte arbeidet med fordeling av treningstid
 • Vurdere endringer i klubbens retningslinjer
 • Prioritere behov for nytt utstyr iht rammer gitt av styret/årsmøte
 • Felles avslutning av sesongen for spillere og trener/oppmenn/tillitsvalgte

Juni

 • Fordele treningstid til lagene i Ynglingen
 • Følge opp sårbare årganger i klubben, se på aktivitetstilbud i sommermånedene
 • Følge opp regionens spillerutviklingstilbud
 • Evaluering av årets sesong