Hopp til innholdet

9 Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at norsk idrett skal kreve politiattest av idrettsledere for å hindre seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Mer informasjon om ordningen, søknadsskjema og svar på ulike spørsmål finner dere her.

Hele søknadsprosessen gjøres elektronisk. Søkere under 18 år må levere papirsøknad.

Idrettslagets bekreftelse fås ved å kontakte styret.

Politiattesten må fremvises styrets leder i KFUM Håndball.

Ny attest må fremvises hvert 3. år eller etter avbrudd i roller rundt idrettslaget.

Pålegget om politiattest gjelder også foresatte som deltar på overnattingsturer med spillere.

Her søker du om politiattest på nett :  https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

Styret i KFUM Håndball