Hopp til innholdet

5 Spillerlisens og forsikring

Spillerlisensen

  • Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndball aktivitet skal løse lisens fra og med kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen løses inn via ”Min idrett”.
  • Lagleder / trener sørger for veiledning for registrering og innbetaling av lisens for nye spillere og har ansvar for å kontrollere at den er betalt før en spiller kan delta i lagets kamper.
  • Frist for betaling av spiller lisens er innen utgangen av september.
  • Spillere under 13 år må snarest registreres inn i ”Min idrett” og betale kontingent for å få del av Norges Idretts Forbund forsikring for barneidrett.
  • Trenere som skal være på benken i Bring serien må betale lisens (den rimeligste). Denne dekkes da av klubben.

Forsikring

  • Alle spillere, fram t.o.m. det året de fyller 12 år er forsikret i IF, gjennom Norges Idrettsforbund (NIF) barneforsikring.
  • Foreldre / spillere er selv ansvarlig for forsikring (spillelisens) fra det året spilleren fyller 13 år og oppover. Forsikringen er dekket gjennom lisensen.