Hopp til innholdet

Sportsplan og målsetninger

Visjon

KFUM Håndball skal være en håndballklubb med et mål om å skape langt og positivt engasjement i håndballen. Lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspillere og laget står i sentrum.

Kjenntegn:

 • Spillere som trives og bidrar i et godt sosialt miljø.
 • Trenere som er inkluderende og som fremmer fair play.
 • Foreldre som anerkjenner gode prestasjoner på banen, også når de utføres av motstandere/dommere.

Konkrete sportslige målsetninger:

 • J 6-16 år: Klubben skal ha lag i hvert årstrinn.
 • Fra J9 år: Etablert ordning for hospitering der det legges til rette for at min 3 spillere kan trene/spille sammen med årskullet over.
 • J11 – 15 år: Ett lag på nivå 1 («øvet») og ett på nivå 2 («uøvet»/»bredde») i hvert årstrinn.
 • Ambisjon om at KFUM har lag i Bring serien hvert år (J16), gjerne i samarbeid med andre klubber hvor KFUM er det førende laget.
 • Ambisjon om ha et J20 lag. Om vi har spillere med høyere ambisjoner (Lerøy) anbefales det å bytte klubb.
 • Ha eget damelag på seniornivå

Sportsplan:

KFUM Håndball har utarbeidet en egen sportsplan for klubben. Denne skal være veiledende for trenere, spillere, foreldre og andre interessenter i klubben med tanke på sportslig utvikling, retningslinjer for trening og kamp og forventninger vi har som klubb til alle involverte. Hele planen finner du her: Sportsplan for KFUM.docx

Dommere:

 • Utdanne nok dommere slik at vi oppfyller kravet fra Regionen til dommerkvote hvert år.
 • Tilby kurs for å utdanne nye dommere.

Trenere:

 • Ha trenerteam (2 stk.)for hvert av årskullene.
 • Tilby trenere fra 10 – 16 deltakelse på trenerkurs hver sesong der klubben dekker utgiftene.