Hopp til innholdet

7 Trener og Lagledergodtgjørsel

Gode trenerkrefter er avgjørende for å kunne utvikle klubben sportslig.

Det skal i utgangspunktet ikke leies inn eksterne trenerressurser for årsklasser til og med 12 år. 

For eldre årsklasser kan dette vurderes basert på følgende føringer:

  • Godtgjørelsen til en trener skal ikke under noen omstendigheter overstige 10.000,- pr sesong. For senior/regionslag kan det inngås avtaler som overstiger dette beløpet, men da kun etter anbefaling fra sportslig utvalg. 
  • For at en trener skal kvalifisere til en slik godtgjørelse på kr. 10.000 må treneren ha fullført Trener 1 kurs, eller evt ha minimum 3 års erfaring med trening av lag i samme årsklasse eller eldre. Trenere uten denne kompetansen/erfaringen skal kompenseres med lavere beløp.
  • Alle lønnede trenere skal undertegne egen trenerkontrakt med klubben for hver sesong

    Laget er selv ansvarlig for å betale alle utgifter til trenerne. Klubben støtter lagene per sesong som følger:
GruppeKompensasjon
Trener for årsklassene t.o.m. 11 år.Lagene får støtte fra klubben på kr. 2.500 til fordeling.
Trener årsklasse 12 Lagene får støtte fra klubben på kr. 5.000 til fordeling.
Trener for årsklassene 13 år t.o.m. 19. år. (Bredde/A-serie)Lagene får støtte fra klubben på kr. 10.000 til fordeling.
Trener(e) for lag i regionserien og seniorlag.Trenere kompenseres individuelt basert på søknad fra lag og anbefaling fra sportslig utvalg.
LaglederLagleder gis en kompensasjon på kr. 500,- pr. sesong pr.lag.
Trenerkompensasjon over kr.10.000 vil bli innberettet som lønn. Lagene er pliktig å innrapportere eventuelle individuelle treneravtaler over 10.000 til daglig leder og sportslig leder før slike avtaler formaliseres.