Hopp til innholdet

Formål og verdier

KFUM Håndball skal være en håndballklubb med et mål om å skape langt og positivt engasjement i håndballen. Lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspillere og laget står i sentrum.

Det er et mål at alle medlemmene opplever seg verdsatt og respektert som den de er uavhengig av sine sportslige prestasjoner.

  • Arbeide for at hvert enkelt medlem skal få oppleve omsorg og forståelse når de måtte trenge det.
  • Dersom et medlem kjenner at de ikke lykkes sportslig stimulere dem til å utvikle sine evner til andre oppgaver i klubben; f.eks. dommer.
  • Arbeide for at spillere og laget identifiserer seg med klubben og får et ”eier forhold” til den.
  • Arbeide for at både spillere og foreldre får et forpliktene engasjement og ansvar for lag og klubben
  • Skape et lederutviklings miljø i klubben hvor ledere også opplever seg sett, hørt og verdsatt.
  • Styrets målsetting er å sørge for at KFUM Håndball Stavanger blir en veldrevet klubb med plass til alle der spillerne kan trives og utvikle seg.