Hopp til innholdet

Styret

Klubben har et eget styre. Styret velges på årsmøtet.  

Styrets oppgaver er å  :

 • Utvikle strategi og visjon for utvikling av for klubben
 • Utvikle klubbens organisasjon i tråd med strategi
 • Sikre at klubben har en forsvarlig økonomi
 • Etablere underutvalg hvis nødvendig, inkl å definerer mandater og oppnevne medlemmer til utvalgene. 
 • Sammen med oppmenn og trenere, legge rammer for prioriteringer av aktiviteter
 • Sikre at klubben har et godt og inkluderende miljø 
 • Fordele oppgaver og ansvar for aktiviteter.
 • Arrangere klubbens årsmøte der alle betalende medlemmene over 16 år har stemmerett. I tillegg har foreldre og andre tillitsvalgte møterett.

Styret i KFUM Håndball Stavanger valgt av årsmøtet 2021 består av følgende personer:

RolleNavnE-postTelefon
StyrelederBjørn Helle bjoernhelle@hotmail.com99124766
NestlederØyvind Gundersen zyvind@hotmail.com97180416
Styremedlem / Leder Sportslig utvalgSverre Hellandsverre.helland@bi-builders.com97549155
Styremedlem / Leder ArrangementsutvalgetJo Eikejo_eike@yahoo.com92280929
Styremedlem / ØkonomiansvarligJon Anders Herabakke  jaherabakke@hotmail.com48048352
Styremedlem / BarneidrettsansvarligMarianne Doubletdoubletmarianne@gmail.com
VaraGisle Bråstein         gisle.braastein@gmail.com
Daglig lederVibeke Tengesdal Aune   kfumhandball@gmail.com91727220

Alle tillitsvalgte og frivillige har felles ansvar for:

 • Anerkjenne, etterleve og fremme KFUM håndball sine visjoner og ønskede arbeid for styrke klubbkulturen.
 • Støtte opp om tilknytningen til KFUK-KFUM, Ynglingen.
 • Støtter opp om å fremme fair play og et inkluderende miljø.
 • Stille lojalt opp på arrangementer og dugnad i regi av klubben.
 • Betale støtte kontingent til klubben for å sikre et godt grunnlag for tildeling av kommunalt driftsstøtte.
 • Sørge for god ”Hand Over” til nye tillitsvalgte.