Hopp til innholdet

Ferjekort

Klubben har anskaffet et ferjekort (serie nr. 76996685). Ferjekortet fås ved henvendelse til daglig leder.

Det lag som kvitterer ut ferjekortet er ansvarlig for kortet til det er kvittert inn hos daglig leder.

Laget skal også gi daglig leder billetter betalt med kortet, påført hvilke lag det gjelder.

Skulle saldo på ferjekortet komme under 500 må laget som bruker kortet gi beskjed om dette til daglig leder.

Ferjekortet må fylles på hos fjord 1 ( Mekjarvik).

For spillere som har Ungdomskort (Kolumbus) , skal dette brukes ved reiser med ferje.

Spillerne reiser da GRATIS.