Hopp til innholdet

14 Lagets bankkonto og regnskap

 • Alle lag blir tildelt en egen brukskonto av økonomiansvarlig.
 • Lagene bestemmer selv hvem som skal disponere lagets bankkonti. Laget gir beskjed til klubbens økonomiansvarlige om dette, og økonomiansvarlig har ansvar for kommunikasjon med banken om dette. 
 • Klubbens økonomiansvarlige skal ha innsyn og disposisjonsrett på alle lagkonti
 • Alle lagets inn  og utbetalinger skal skje via bankkonto. Det skal aldri skje betalinger på vegne av klubb eller lag via privatkonti.
 • Alle inntekter som krever fakturering, skal fakturere via klubbens regnskapssystem av økonomiansvarlig. Lagleder er ansvarlig for å kontakte økonomiansvarlig ifm slik fakturering.
 • KFUM Håndball bruker Visma e-accounting som regnskapssystem.  
 • Daglig leder vil etter månedsslutt importere alle kontobevegelser per lag til Visma.
 • Lagene er ansvarlig for at det finnes bilag for alle utbetalinger fra lagets konto. Laget skal ved bruk av appen VISMA Scanner disse senest 1 måned etter betalingsdato. (velg e-accounting, bruker id = klubbens mailadresse og passord Eiganes181&). Når du scanner inn bilaget, skriv lagets navn (f.eks J07), formål ( formål (regnskapskonto xxxxx – ref klubbens kontoplan og) når betaling ut av konto. Når dere oppgir formål, tenk alltid  brutto, feks egenandeler føres som inntekt og det egenandelene er brukt til å finansiere føres som kostnad.
 • Fristen for å ha scannet utgiftsbilag er 10 dager etter månedsslutt. Økonomileder vil følge opp de enkelte lag hvis det mangler scannede bilag.
 • Overholder lagene ikke fristen for scanning av regnskapsbilag fra lag, vil det aktuelle laget måtte dekke ekstra timebruk.
 • Lagene skal ikke scanne innbetalinger
 • Alle betalinger til eller fra klubb til lag (loddbøker, påmeldingsavgifter, klubbdugnader) blir belastet bankkonto og ført i Visma for laget av økonomiansvarlig.
 • Klubbens skjema for utgiftsrefusjon og reiseoppgjør skal benytte hvis laget søker dekning av slike kostnader fra klubben ( finnes under nyttig)
 • Ved kiosk skal det betales via Vipps til lagets konto.
 • Alle utbetalinger til trenere og dommere iht trenerkontrakter skal fra 1.1.20 gjøres via økonomiansvarlig
 • Alle utbetalinger over 10.000 skal attesteres av 2 personer

Visma Brukermanualer

Lagene skal bruke følgende kontoplan for å angi formål 

Inntekter

Kontonummer TittelBruk
3000KLUBBKFUM Samarbeidspartnere 
3021KLUBBKFUM Støttespillere 
3023KLUBBSponsor/støtteinntekterBrukes for sponsor og støtteinntekter. Skal det sendes faktura, øko.ansvarlig.
3025KLUBBStøtte fra Ynglingen 
3029KLUBBKLUBB – Inntekter fra arrangementer/prosjekter 
3030KLUBBKlubb dugnadsinntekter Denne kontoen bruker lagene for å registrere innbetalinger (eks toalettruller) fra spillere til lagets bankkonto. Klubben bruker samme konto når vi trekker lagene. Denne kontoen skal gå i null for laget, med mindre dere har solgt mer enn ”kvoten”
3031LAGKiosksalg 
3032LAGLag dugnadsinntekter /prosjekter 
3036LAG/KLUBBLoddbøkerLagene registrerer innbetalingen fra spiller loddbøker mot denne konto, og klubben bruker den samme når vi belaster lagene for disse. Denne kontoen skal gå i null for laget hvis alle har betalt de de skal.
3100KLUBBMomskompensasjon 
3115KLUBBTilskudd fra Norges olypiske Komitee/NHF 
3400KLUBBGrasrotandelen 
3440KLUBBKommunalt tilskudd fra idrettsrådet 
3441KLUBBKommunalt tilskudd – admin stilling 
3900KLUBB/LAGAndre driftsrelaterte inntekterHer kan dere føre andre inntekter
3950LAGEgenandelerEgenandeler ifm turer etc
3951KLUBBOverføringer mellom klubb/lagSKAL IKKE BRUKES AV LAG.

Utgifter

Kontonummer TekstBruk
5510KLUBB/LAGPåmeldingsavgifter turnering/ cupPåmeldingsavgifter til seriespill og turneringer
5515KLUBB/LAGAndre kostnader turnering/cupHotell, mat, deltakerkort og reiser  ifm cup og turneringer
5520KLUBB/LAGDommerkostnader 
5530KLUBB/LAGKurs, trener og spillerutvikling 
5540KLUBB/LAGHall-leie 
5550KLUBB/LAGDrakter 
5560KLUBB/LAGTrener og oppmannskostnader
5570KLUBB/LAGMateriell og utstyr 
5575KLUBBKLUBB -Større innkjøp / prosjekterBrukes hvis klubben ønsker kontroll på større årsspesifike prosjekter
5580KLUBB/LAGReisekostnaderReisekostnader (km godtgjørsel, ferger etc)
5585KLUBB/LAGAndre reisekostnaderHotell, mat og reiser ifm seriespill
5590KLUBBKontingenter Norges KFUM-KFUK/YnglingenKUN KLUBB
5592KLUBBKostnader hallplakater 
5593KLUBBKLUBB – kostnader til arrangementerKIN KLUBB
5594LAGLAG – kostnader knyttet til dugnader eller andre inntekstskapende prosjekterLagets kostnader knyttet til egne inntekts-skapende arrangementer
5595KLUBBKLUBB – DugnadskostnaderInnkjøpskostnader – klubbdugnadsartikler
5596KLUBBKLUBB – LoddbøkerKostnad for loddbøkene
5597KLUBBBilletterUtlegg for billetter til ulike arrangementer
7700KLUBBKLUBB – Samlinger/sosiale aktiviteter 
7710KLUBBKLUBB – Administrasjon 
7795LAGLAG – Samlinger/ sosiale aktiviteterUtgifter til lagsamlinger og sosiale aktiviteter.
7798KLUBB/LAGAndre kostnaderAnnet
8070KLUBB/LAGAndre finansinntekterRenteinntekter
8150KLUBBBuypass kostanderGebyrer betalt til Buypass ifm innkreving av kontingenter
8179KLUBB/LAGAndre finanskostnaderBankgebyrer mm