Hopp til innholdet

15 Innrapporteringsplikt

Næringsdrivende eller ansatte

I de tilfellene KFUM Håndball eller lagene benytter selvstendig næringsdrivende, må det i hvert tilfelle vurderes om denne anses som næringsdrivende eller om betalingen anses som lønn fra KFUM Håndball.

Særskilt må det vurderes om den som yter tjenesten

  • – Har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre
  • – Har eget kontor
  • – Holder egne materialer
  • – Mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet
  • – Kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte
  • – Skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid
  • – Har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
  • – Har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres.

Dersom dette ikke er på plass defineres personen som arbeidstaker. KFUM Håndball skal ikke selv ha ansatte, så slike forhold må evt organiseres via Ynglingen. 

Utgiftsgodtgjørelse

Utbetalinger inntil grensebeløpet (kr 10 000 pr 01.01.16) til dekning av et medlems merkostnader er ikke opplysningspliktig eller skattepliktig. Utbetalinger som overstiger grensebeløpet er oppgavepliktig.

KFUM Håndball registrerer alle utbetalinger av utgiftsgodtgjørelse i regnskapssystemet og innberetter beløp når grensene for opplysningsplikt nås.

Merverdiavgift

Noe av de inntektsgenerende aktiviteter som KFUM Håndball og lagene driver kan være avgiftspliktig (merverdiavgift). Dersom inntektene per år overstiger grensebeløpet (kr 140.000 pr 01.01.16), beregner, rapporterer og innbetaler KFUM Håndball merverdiavgift. Grensen gjelder KFUM Håndball’s og lagenes samlede inntekter fra slike aktiviteter.

Økonomiansvarlig sammen med revisor må vurdere om aktivitetene kan være avgiftspliktige.