Hopp til innholdet

12 Klubbens fullmaktsmatrise

Klubbens fullmaktsmatrise – hvem kan bestille hva på vegne av klubb og lag.

Kun daglig leder, styreleder, leder av sportslig utvalg og materialforvalter kan bestille vare og tjenester på vegne av KFUM Håndball ihtv følgende fullmakter.

  Fullmakt 
Styreleder Andre, ikke budsjetterte utgifter begrenset oppad til 10.000 per sak.  Styret skal orienteres i etterkant.
Sportslig lederSportslig materiell/utstyr innenfor godkjent budsjettramme
Leie av hallkapasitet innenfor godkjent budsjettramme
Opplæringskostnader innenfor godkjent budsjettramme                 
Materialforvalter og daglig leder                 Drakter, tape, klister, utstyr og materiell innenfor godkjent budsjettramme

Alle andre saker skal behandles av styret

Hver lagleder kan bestille varer og tjenester for eget lag, via materialforvalter.

Alle fakturaer både til klubb og lag skal være stilet til KFUM Håndball (Ytre Eiganesv. 21, 4022 Stavanger) og merket med klubb/lag og navn.

Faktuar til klubb skal sendes klubben på kfumhandball@gmail.com