Hopp til innholdet

Kiosk vakt og tips

At det er mulighet for å kjøpe litt drikke og noe å bite i bidrar både til det sosiale miljøet og trivselen ifm avvikling av kamper og turneringer, i tillegg til at det gir lagene en anledning til å fylle på i lagkassen. 

Ansvarlig lag må alltid sjekk banedagboken på https://www.handball.no/system/banedagbok/ for å se at det ikke er endringer på kampoppsettet.

Det lag som er tildelt kioskvakt står ansvarlig for at det er kiosk i Ynglingen i det angitte tidspunkt den tildelte dato. Skulle det ikke være mulig å arrangere kiosk, tilfaller kioskvakten det lag som står angitt i parantes. Lagene må ha avklart seg i mellom om hvem som har ansvaret for kiosken minst en uke før kiosk.

Det er ikke varer i kiosken lenger – laget må hente inn alt de ønsker å selge.  

  • Kaffe, saft, kaker og vafler er varer med god margin for laget. (tips: kaffe og vafler i hallen selger BRA)
  • På frukt gir BAMA 60% rabatt til laget via Idrettsfruktordningen ( Se Økonomi/Leverandøravtaler)
  • Kiwi Sandal gir på visse vilkår anledning til retur av usolgte, uåpnede varer. Avtal dette direkte med Rita ifm uttak av varer.
  • Klubben (materialforvalter) har kort som gjøre at en kan kjøpe varer på KontantEngros på Sola. Husk, sjekk prisene, for av og til kan Kiwi eller Rema være like billig.

Bruk Vipps, og  husk å lage en stor plakat med lagnummeret.

Økter a 2 timer anbefales på de som skal stå i kiosken. Det skal være minst en vosken til stede.

Det anbefales som et minimum at det alltid tilbys kaffe ifm kamper og arrangementer

Kontantsalg gjøres opp umiddelbart etter arrangemenetet, og mottat beløp skal dokumentres med «oppgjørsskjema» (Nyttig info/div. Skjema) som skal underskrives av minst 2 personer.

Husk å møte opp i kiosken noen dager før arrangement for å få nøkler og opplæring.
Kontakt  Arne Jakobsen hos Ynglingen for å avklare om kiosken kan disponerers.