Hopp til innholdet

Årsmøte for 2020 fullført

Årsmøte er nå fullført, den gangen tok vi det digitalt på teams.

Knut Øvernes blir valgt som styreleder ett år til.

Øyvind Gundersen fortsetter som nestleder og økonomiansvarlig.

Jo Eike fortsetter og håper å få et mer normalt år som leder av arrangement utvalget.

Bjørn Helle fortsetter i sin rolle som leder av sportslig utvalg.

Trond Epland fortsetter som leder av markedsutvalget.

Kimberley Ewanovich Bleivik fortsetter som materialkoordinator og bistår Øyvind med lagets økonomi og regnskap.

Yvonne Smith blir med videre i styret som vara. 

Som du kan ser så er det ikke mye endring i styre i år, det er vi glad for. Styre har gjort en kjempe jobb for klubben i et veldig spesialt år.  Kontinuitet i styre blir viktig fremover, og vi håper å komme i gang med mye spennende prosjekter i 2021.   

Styret vil benytte anledningen til å takke avtroppende barneidrettsansvarlig, Rolf Håkon for innsats med klubbens unger lag og fremragende arbeid i klubben! Heldigvis så finner du han som trener for j2008 ut sesongen.

Tusen takk!