Hopp til innholdet

Årsmøte for KFUM Håndball er nå fullført

Knut Øvernes overtar som ny styreleder i KFUM Håndball. Knut er 49 år, har 5 barn, hvorav en av de spiller på j2011 laget. Bosatt på Stokka og er leder for Santander i Norge, hvor han har kontor i Oslo. Han har i tillegg hatt mange roller i Viking Fotball og SIF Håndball, sist som styreleder der. Knut har lyst til å bygge videre i KFUM Håndball, som har hatt en veldig bra utvikling de siste årene. 

Øyvind Gundersen er vår nye nestleder og økonomiansvarlig og har en datter som spiller på J2010. 

Jo Eike tar over som leder av arrangementutvalget og har to jenter i klubben som spiller på J2008 og J2010. Han jobber som konsulent innen sikkerhetssystemer til offshore olje industri. 

Rolf Håkon Holmboe kommer inn med sin erfaring som vår nye barnidrettsansvarlig.

Kimberley Ewanovich Bleivik tar over som materialkoordinator og bistår Øyvind med klubbens økonomi og regnskap.

Yvonne Smith blir med videre i styret som vara.

Bjørn Helle fortsetter i sin rolle som leder av sportslig utvalg.

Trond Epland fortsetter som leder av markedsutvalget. 

Styret vil benytte anledningen til å takke avtroppende styreleder/ økonomiansvarlig/ leder i arrangementsutvalget Lars Mølster for mange års innsats og fremragende arbeid! Klubben har tatt store steg de siste årene, og mye av det er takket til deg og alt du har gjort. Tusen takk!

Sist men ikke minst, takk til Christian Berven som har bestemt å trappe ned fra styret. Christian har vært en del av styret siden 2003, og likt med Lars, har han hatt mange forskjelling roller som styreleder, styremedlem og UEGO ansvarlig.