Hopp til innholdet

Årsmøte 2021 fullført

Årsmøte er nå fullført!!

Knut Øvernes blir valgt som styreleder ett år til.

Øyvind Gundersen fortsetter som nestleder og bli valgt inn for to år som håndballens representanter til styre i Ynglinghallen AS.

Jo Eike fortsetter og håper å få et mer normalt år som leder av arrangement utvalget.

Bjørn Helle fortsetter i sin rolle som leder av sportslig utvalg.

Ida Kleven fortsetter som barnidrettsansvarlig. 

Jon Anders Herabakke er klubbens ny Økonomi ansvarlig. Jon Anders jobber i bank og har to jenter på 9 og 13 år som driver med håndball, dans og kunstløp. Han er ivrig bruker av friluftsområdene i området, men også i Suldalsheien. Det er viktig for Jon Anders at ungene før eller siden skal oppdage gleden med trening og fysisk aktivitet. 

Kimberley Ewanovich Bleivik er daglig leder og bistår Jon Anders med lagets økonomi og regnskap.

Gisle Bråstein blir med i styret som vara. Han har en datter på J2010.  

Ny i år, så har klubben en Kontrollkomite. Den bestå av Kristen Pettersen (leder), Erik Knudsen og Tore J. Aas (vara).

Jarle Jonassen skal være med Øyvind Gundersen som en av hånballens representanter til styre i Ynglinghallen AS.  

Trond Epland har gjort en fantastisk jobb med å hente inn støttespillere til klubben de siste årene. Nå har han så mange jern i ilden at han må trappe ned litt midlertidig. Vi takker han for insats så langt og håper at vi finner han i styret snart igjen. 

Tusen takk!